Presentació creativa amb personalitat pròpia

Públic

El repte creatiu proposa sortir de la zona de comfort i presentar-nos d’una manera diferent on hi hagi una intenció…Una idea. Un dels requisits inicial és triar un accident geogràfic i explicar com és cadascú físicament i emocionalment, fent servir els element característics d’aquest accident geogràfic i el lèxic concret per reflectir-nos en aquest codi. Un altre requisit és un màxim de 150 paraules i crear un gràfic que enriqueixi el text i a l’inrevés també.