Composició gràfica avançada, disseny d’un producte editorial

Públic

El projecte demana el disseny d’un catàleg informatiu de 8 pàgines d’una hipotètica bodega de vins, per la distribució en un entorn web i també en paper. Es treballen aspectes gràfics com la relació de les formes gràfiques, la ubicació dels elements i l’estil, per garantir una comunicació funcional i coherent, així com l’esquelet estructural i desplegament reticular i la combinació cromàtica. El briefing descriu la bodega com a jove i dinàmica, de vocació internacional i dirigida a un públic jove interessat per la cultura amb poder adquisitiu mig alt. Es demana una maquetació que integri la funcionalitat; amb una presentació clara i llegible, però que no oblidi l’aspecte motivador del producte. De manera pràctica el treball requereix l’anàlisi dels requeriments tècnics i comunicatius, la gestió de les llicències de drets d’autor de les imatges, el disseny i maquetació i la configuració dels paràmetres de PDF segons les especificacions de sortida. El text, logotip i imatges pertanyen als recursos de l’assignatura.