Color i cultura

Públic

A partir d’una investigació sobre la visió cultural del color es posa en pràctica els coneixements assolits fins ara per desenvolupar un hipotètic encàrrec de disseny per una col·lecció de portades de discs titulada “Músiques del Món”. Cadascun es dedica a una música-cultura-país diferents però es requereix una coherència gràfica i unes pautes de disseny comuns a totes les portades, que transmetin la idea global i es pugui aplicar a possibles ampliacions de la col·lecció. El procés de treball comença amb una investigació sobre l’ús i significat del color en la cultura i les diferents tradicions musicals, per crear una paleta de colors que relacioni els aspectes emocionals, simbòlics i subjectius amb cadascuna de les músiques triades.

Disseny portades de discs "Músiques del Món"