Disseny de col·lecció de postals de comerços emblemàtics

Postal i packaging
Públic

Després de la investigació i aprenentatge dels diferents tipus d’impressió, l’encàrrec fictici ens porta a l’elaboració d’una col·lecció de postals a partir l’obtenció d’una sèrie d’imatges d’autoria pròpia, la seva manipulació digital i la configuració dels paràmetres i especificacions adients per la impressió en òfset. Es realitza l’esbós gràfic i la proposta de packaging amb els criteris tècnics de mode de color, resolució i lineatura, que es duran a una empresa d’arts gràfiques per formalitzar un pressupost fictici. L’aprenentatge obtingut s’articula mitjançant la creació d’una col·lecció tenint en compte la integració de tots els elements compositius, la tipografia, el format, el tipus d’impressió, el tipus de paper i gramatge, el nombre de tintes i la detecció dels possibles errors tècnics de l’art final.