Procés, mètodes i espai personal

Públic

El Disseny Centrat en les Persones te com a objectiu principal facilitar les activitats quotidianes i posar a disposició de totes les persones els mitjans i recursos que puguin necessitar per realitzar aquestes activitats. Després de l’estudi sobre els principis del Disseny Universal, s’analitza un entorn proper per identificar els elements que intervenen i plantejar els problemes i desafiament associats. S’investiga el comportament de l’usuari a través de l’observació contextual, s’identifiquen els recursos de disseny que s’utilitzen per orientar a les persones i es realitza una proposta de millora en el disseny de l’espai, aplicant els principis del Disseny Universal.