Interacció i objecte

Públic

La pràctica demana reunir i interpretar dades rellevants per aplicar estratègies, processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny centrat en les persones. Per això l’encàrrec és redissenyar un dispositiu, després d’analitzar el seu ús i el tipus de relació dimensional entre l’objecte i l’usuari, fent servir mètodes com l’anàlisi d’artefactes objectiu i subjectiu, l’observació contextual, els escenaris, els principis d’antropometria, ergonomia i del disseny universal. El panell de síntesi mostra la proposta final del redisseny, en aquest cas un comandament a distància versàtil i multifuncional per obrir sistemes automatitzats com la porta del pàrquing, l’entrada a l’edifici i la bústia de correu d’una comunitat de veïns.

Gràfic Procés iteratiu disseny centrat en les persones